به گزارش امید نیوز دکتر حسن روحانی که پیروزی خود را بیشتر تحت حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی میداند و شخصیت های موثری همچون علی اکبر ناطق نوری .سید حسن خمینی و اسحاف جهانگیری را نیز سهیم موثر این پیروزی ارزشمند میداند در همین راستا ساعتی قبل عکسی دیده نشده از خودش به همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی . غلی اکبر ناطق نوری و سید محمد خاتمی گذاشت و پیش از پیش اتحاد سران اعتدال و اصلاحات را به نمایش گذاشت.

 

این تصویر مربوط به افطاری در ماه رمضان سال 1394 است.