به گزارش امیدنیوز Rio Cano Cristales نام این رودخانه است که به رودخانه ی ۵ رنگ شهرت یافته و در پارک ملی ماکارنای کلمبیا واقع شده است. این رودخانه به رودخانه ی رنگین کمان نیز مشهور است دارای رنگ قرمز خوش رنگی است که آن را می توان در سراسر این رودخانه مشاهده کرد.

همچنین بر روی کف آن و در قسمت های آبشار مانند, این رنگ جلوه ی خاصی را به رودخانه بخشیده و دلیل رنگ قرمز آن وجود یک نوع گیاه خاص و بومی این مکان است که به آن macarenia clavigera گویند.

در ادامه تصاویری از این رودخانه قرمز رنگ کهبه ظاهر خون آشام است را مشاهده می کنید:

به نقل از باشگاه خبرنگاران