نخستین هدف در نوآوری محصول، خلق ارزش، کسب مزیت رقابتی و دستیابی به موفقیت بلندمدت از طریق توسعه و اقتصادی‌سازی محصولات و خدمات جدید است. محرک‌های کلیدی نوآوری محصول عبارتند از مشتریان، بازارها، ذی‌نفعان، و دیگر اجزای محیط کسب و کار. در این راستا توجه معطوف به آن است که به نیازها و انتظارات دگرگون شده‌ی این گروه‌ها پاسخ داده شود.
نوآوری محصول به عنوان زیرمجموعه‌ای از سیستم مدیریت استراتژیک محسوب می‌شود. مدیریت استراتژیک، جهت‌گیری، استراتژی‌ها، اهداف، و فرآیندهای مسلط تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند تا تعیین کند چه گزینه‌هایی باید مورد توجه قرار بگیرند و چگونه باید جوی بر سازمان حاکم شود که فرصت‌ها شناسایی شوند و به تهدیدات پاسخ داده شود. نوآوری محصول راه‌حل‌های جدیدی برای مسائل قدیمی ارائه می‌کند؛ فرصت‌های جدیدی برای بهره‌برداری از توانمندی‌ها، منابع و دارایی‌های موجود خلق می‌کند؛ و با جایگزینی سیستماتیک محصولات از رده خارج شده، پایداری برون‌دادها را تضمین می‌کند؛ همچنین توانمندی‌ها و منابع جدیدی برای فتح آینده ایجاد می‌کند.
محیط کسب و کاری شامل نیروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی، زیست‌شناختی، بازار و تکنولوژیکی می‌شود که بر سازمان اثر می‌گذارند و موجب تغییرات و پدید آمدن فرصت‌ها و تهدیدها می‌گردند. نیروهای اجتماعی و اقتصادی از اثرگذاری قابل ملاحظه‌ای بر ذی‌نفعان و دیگر اجزای سازمان برخوردارند. نیروهای سیاسی و قانونی، احکامی وضع می‌کنند که موجب نیاز به محصولات جدید می‌شوند و برای اطمینان از تطابق کامل با تعهدات قانونی، باید آنها را در فرآیند توسعه‌ی محصول جدید مدنظر قرار داد. توجه به عوامل زیست‌شناختی برای فراهم آوردن شالوده‌های زیربنایی دنیای طبیعی و حفظ موقعیتی پایدار در آینده ضرورت دارد. نیروهای بازار عموماً بر دوام محصولات موجود در بازارها اثر می‌گذارند. تغییر در روندها و موقعیت های بازار، شرایط جدیدی ایجاد می‌کند که ممکن است محصولات موجود پاسخگوی آنها نباشند. چنین تغییراتی بر چرخه‌ی عمر محصولات فعلی سازمان اثر می‌گذارند و موجب خلق فرصت برای ارائه محصولات جدید می‌شوند.