|
|
کدخبر: ۱۰۴۶۹۶

رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار داشت: در صورتی که عرضه مسکن افزایش نداشته باشد به طور طبیعی قیمت مسکن بالا می‌رود.

به گزارشامیدبه نقل از در حال حاضر عرضه مسکن در حد تقاضا نیست و همین امر زمینه‌ساز قیمتمسکندر بازار داخلی می‌شود.

مهدی هاشمی با بیان اینکه قیمت مسکن و هر نوع محصول دیگر ۲ عامل اصلی را در بر می‌گیرد، افزود: عرضه و تقاضای تعیین کنندهقیمتهستند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر عرضه مسکن در حد تقاضا نیست و همین امر زمینه ساز افزایش قیمت مسکن شده است.

رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار داشت: در صورتی که عرضه مسکن افزایش نداشته باشد به طور طبیعی قیمت مسکن بالا می‌رود.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: با افزایش عرضه مسکن و متناسب شدن آن با تقاضا، قیمت مسکن منتفی می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: با کاهش تقاضا و افزایش عرضه قیمت مسکن کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه باید عرضه و تقاضای مسکن متناسب با یکدیگر پیش روند افزود: متناسب شدن عرضه و تقاضا زمینه ساز تعادل قیمت مسکن می‌شود.

ارسال نظر