|
|
کدخبر: ۱۱۲۸۶۷

تولید برخی از سواری‌های دوگانه‌سوز در کشور افزایش یافته است.

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، براساس جدیدترین آمارهای رسمی در دی ماه امسال تولید پژو ۴۰۵دوگانه‌سوزبا رشد ۱۴۱.۶ درصدی از ۱۲۲۵ دستگاه در دی ماه ۹۱ به ۲۹۵۹ دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولیدسمنددوگانه‌سوز نیز با افت ۸۹.۲ درصدی از ۲۷۵۹ دستگاه به ۲۹۷ دستگاه کاهش یافته است.

دی ماه امسال تولید پژو پارس دوگانه‌سوز نیز با افت ۹۹.۹ درصدی از ۱۲۱۹ دستگاه در دی ماه ۹۱ به یک دستگاه کاهش یافته است.

تولید نسیم و صبا دوگانه‌سوز نیز با رشد ۱۶۳.۷ درصدی از ۹۷۰ دستگاه به ۲۵۵۸ دستگاه رسیده است.

در این مدت مونتاژ نصیم و صبا دوگانه‌سوز نیز رشد داشته به‌گونه‌ای که از صفر دستگاه در دی ماه ۹۱ به ۶۶۹ دستگاه افزایش یافته است.

ارسال نظر