|
|
کدخبر: ۱۲۵۳۸۳

آخرین تغییرات قیمت های این جدول مربوط به تاریخ ۲۶ بهمن ماه است.

مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات قیمتهیوندایi۲۰

۷۳,۰۰۰, ۰۰۰

۷۹,۲۰۰, ۰۰۰- - -هیوندای آزرا – گرنجور

۱۶۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

- - -

هیوندای آزرا - گرنجور(با رادار)

۱۸۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۹۵,۵۲۳, ۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

هیوندای آزرا - گرنجور(بدون رادار)

۱۸۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۱۰۰۰۰۰۰


هیوندای اکسنت

۸۳,۵۰۰, ۰۰۰

۸۴,۴۷۲, ۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
هیوندای النترا

۹۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۳۰۰۰۰۰۰

هیوندای النترا ۲۰۱۴

۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۶۳۳, ۰۰۰


۳۰۰۰۰۰۰
هیوندای توسانIX۳۵

۱۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴۲,۴۰۰, ۰۰۰


۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای توسانIX۳۵(دو ایربگ)

۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۸۰۰۰۰۰۰


هیوندای جنسیس

۲۸۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷۶,۸۵۹, ۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰


هیوندای جنسیس کوپه ۲۰۱۳

۱۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -
هیوندای سانتافه ۲۴۰۰

۱۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -۵۰۰۰۰۰۰

هیوندای سانتافه ۳۳۰۰

۱۷۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۸۰۰۰۰۰۰


هیوندای سنتنیال –ایکاس

۳۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -


هیوندای سنتنیال(۴ نفره)

۳۵۸,۰۰۰, ۰۰۰

۳۶۵,۰۵۹, ۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
هیوندای سوناتا

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای سوناتا(فول آپشن)

۱۲۷,۵۰۰, ۰۰۰

۱۳۷,۲۸۰, ۰۰۰


۴۰۰۰۰۰۰
هیوندای وراکروزIX۵۵

۲۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳۵,۵۰۰, ۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰

هیوندای وراکروزIX۵۵(دو ایربگ)

۱۸۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -


۳۰۰۰۰۰۰هیوندای ولاستر

۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
۱۰۰۰۰۰۰

هیوندای ون

۱۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -- - -


هیوندایi۳۰

۹۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -
- - -

ارسال نظر