|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۶۰

توسط بانک مرکزی؛

خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه ای به شبکه بانکی «متن ماده(۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری(ریالی و ارزی)» را اصلاح و متن زیر را جایگزین آن نمود.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه ای به شبکه بانکی» متن ماده(۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری(ریالی و ارزی)» را اصلاح و متن زیر را جایگزین آن نمود.
«ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آن ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید:
الف - بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد.
ب - تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال.
پ - امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه.»

انتهای پیام /

ارسال نظر