|
|
کدخبر: ۱۴۸۶۲۵

تسنیم بررسی می کند - تکالیف دولت در سال ۹۳ - ۱

خبرگزاری تسنیم: دولت مکلف است در سال ۹۳، دو درصد درآمد نفت کشور را به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۹۳ آمده است، در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، معادل ۱۴.۵درصد از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(۲) و(۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه(سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است معادل ۸۵.۵ درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت(خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد از هشتاد و پنج و نیم درصد به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

وزارت نفت همچنین از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

انتهای پیام /

ارسال نظر