|
|
کدخبر: ۱۴۸۹۸۸

تسنیم بررسی می کند / تکالیف دولت در سال ۹۳ ۱۱

خبرگزاری تسنیم: شرکت های موجود در لیست واگذاری ۹۳ باید یک دوازدهم مالیات و سود پیش بینی شده در بودجه شرکت را به خزانه واریز کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(۳) قانون بودجه ۹۳ که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون منظور می نماید.

انتهای پیام /

ارسال نظر