|
|
کدخبر: ۱۵۰۵۴۳

از ابتدا تا پایان نیمه نخست اسفند ۹۲ بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال سهم دولتی خصوصی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: از ابتدا تا پایان نیمه نخست اسفند ۹۲ بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رسیده است که از این میزان ۱۰۵هزار و۶۳۰ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس خصوصی شده است.

همچنین در این مدت ۳۶ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال در فرابورس و ۱۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال سهم از طریق مزایده واگذار شده است.

از این میزان سهام واگذار شده از ابتدا تا نیمه نخست اسفند سال گذشته ۱۳۱ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۷۹۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

ارسال نظر