|
|
کدخبر: ۱۵۰۵۶۴

۳ وظیفه مهم سازمان خصوصی سازی در سال۹۳ با ابلاغ قانون بودجه مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در تاریخ ۱۱ / ۱۲ / ۹۳ توسط رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت اجرا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ گردید. با عنایت به قانون یاد شده، اهم تکالیف سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر می باشد:

- تکلیف واریز به خزانه از محل واگذاری ها: ۷۷.۰۰۰ میلیارد ریال(ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱)

- تکلیف مربوط به رددیون دولت از محل واگذاری ها: ۱۱۶.۰۰۰ میلیارد ریال(۱۰۴.۰۰۰ میلیارد ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ بعلاوه ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال موضوع جزء(الف) تبصره «۳»)

- تسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری: ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال(ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۳)

لازم به ذکر است برخی از بندهای مرتبط با خصوصی سازی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از جمله بند(۹-۲۷) که به نحوه تشکیل مجامع بنگاههای مشمول واگذاری پرداخته است، از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور حذف شده است؛ که باتوجه به عدم شفافیت ماده(۱۸) قانون اصل(۴۴) قانون اساسی درخصوص نحوه برگزاری مجامع این گونه شرکتها، قابل تأمل است.

ارسال نظر