|
|
کدخبر: ۱۵۳۲۲۶

خبرگزاری تسنیم: نرخ مالیات حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۳ برای نخستین بار یکسان شد که بر این اساس تا سقف ماهانه یک میلیون تومان معاف، مازاد یک میلیون تا ۷ میلیون ۱۰درصد و مازاد بر ۷ میلیون ۲۰درصد مالیات از کارکنان بخش دولتی و خصوصی اخذ می شود.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، بر اساس بند الف تبصره ۹ قانون بودجه ۹۳ کل کشور که از سوی حسن روحانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و از ابتدای سال ۹۳ لازم الاجراست، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال۱۳۹۳، مبلغ یکصدوبیست میلیون(۱۲۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می گردد.

انتهای پیام /

ارسال نظر