|
|
کدخبر: ۱۵۵۹۶۶

رفتارهای تبعیض آمیز مدیریت سینمایی در انتصاب اعضای شورای عالی سینما نیز بروز یافت.

به گزارش مشرق به نقل از کیهان، اعضای شورای عالی سینما با حکم علی جنتی وزیر ارشاد درحالی منتشر شد که تمامی اعضای این شورا منسوب به یک طیف خاص هستند.

جمال شورجه، داود میرباقری و مسعود ده نمکی از عضویت در این شورا حذف شده اند.

در مقابل، فرهاد توحیدی، رئیس هیات مدیره خانه منحله سینما به این شورا افزوده شده است.

باج دادن وزارت ارشاد به طیف خاصی از سینماگران در حالی است که طیف یاد شده همواره در نقش طلبکار ظاهر شده است.

ارسال نظر