|
|
کدخبر: ۱۶۰۱۳

در این گزارش با فضیلت و ثواب اعمال نخستین روز ماه ذی الحجه آشنا می شویم.

به گزارشامید،دوازدهمین ماه، آخرین ماه سال قمری و نخستین روز مه ذی الحجه بزرگترین رویداد جهان اسلام، پیوند آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) رخ داده است.

روز اول ماه ذی الحجه روز بسیار مبارک و فرخنده ای است.
در این بخش از گزارش به فضیلت و ثواب اعمال نخستین روز ماه ذی الحجه اشاره می کنیم.

به جا آوردن روزه، خواندن نماز حضرت فاطمه(س)، نماز نخستین روز ذی الحجه، به جا آوردن اذکار خاص این روز، دارای فضیلت و ثواب بسیار است.

روزه نخستین روز ماه ذی الحجه برابر روزه هشتاد ماه ثواب دارد.

خواندن چهار رکعت نماز حضرت فاطمه(س) به دو سلام مانند نماز امیر المومنان(ع) در هر رکعت یک حمد و پنجاه مرتبه توحید، پس از سلام و تسبیح حضرت فاطمه(س) و خواندن سبحان ذی العز الشامخ المنیف سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم سبحان ذی الملک الفاخر القدیم سبحان من یری اثر النملة فی الصفا سبحان من یری وقع الطیر فی الهواء سبحان من هو هکذا و لاهکذا غیره، ثواب و فضیلت بسیار دارد.

خواندن دو رکعت نماز نیم ساعت قبل از ظهر نخستین روز مه ذی الحجه در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد، ده مرتبه توحید ده مرتبه آیة الکرسی و ده مرتبه سوره قدر دارای ثواب و فضیلت بسیار است.

در این روز هر کس از ظالمی خوف داشته باشد، بگوید: حسبی حسبی حسبی من سوالی عملک دجالی تا خداوند او را از شر آن ظالم حفظ کند.

به جا آوردن ذکر استغفار، ذکر های خاص این روز، ذکر صلوات و دعاهای مخصوص روز نخست ماه ذی الحجه ثواب و فضیلت بسیار است.

دهه اول ماه ذی الحجه دارای فضیلت و ثواب بسیار است بر اساس روایات و حدیثی از پیامبر اکرم(ص) عبادت و کار نیک در هیچ ایامی به اندازه این ایام، ده روز اول ماه ذی الحجه فضیلت و ثواب ندارد.

ارسال نظر