|
|
کدخبر: ۱۶۵۳۵۱

تسنیم منتشر کرد

خبرگزاری تسنیم: قیمت های نهایی واحدهای مسکن مهر پرند با اعمال افزایش قیمت های جدید منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، قیمت تمام شده واحدهای ۵۳.۸۲ متری یک خوابه ۶ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۲۴۸ تومان است که چهار میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۷۳ تومان معادل ۷۰ درصد آورده متقاضیان است. برای تکمیل این واحدها متقاضیان باید یک میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۷۴ تومان دیگر باید به حساب خود در بانک مسکن واریز کند.

همچنین قیمت تمام شده واحدهای ۵۴.۱۵ متری یک خوابه ۶ میلیون و ۹۸ هزار و ۸۴۹ تومان است که چهار میلیون و ۲۶۹ هزارو ۱۹۴ تومان معادل ۷۰ درصد سهم آورده متقاضی بوده و ۳۰ درصد مابقی معادل یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۶۵۴ تومان است.

قیمت تمام شده واحدهای ۵۳.۹۳ متری یک خوابه معادل هفت میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۵۳ تومان بوده که ۷۰ درصد سهم متقاضی و ۳۰ درصد مابقی به ترتیب پنج میلیون و ۴۴۱ هزارو ۹۷۷ و دو میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۷۵ تومان است.

قیمت تمام شده واحدهای یک خوابه ۵۷.۹۳ متری ۷ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۵۳ تومان است که متقاضی تاکنون ۵ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۹۷۷ تومان را به عنوان ۷۰ درصد آورده علی الحساب واریز کرده و باید ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۷۶ تومان را برای تکمیل و تحویل واحد خود بپردازد.

بر اساس این گزارش متقاضیان باید برای واحدهای ۵۸.۴۴ متری در مجموع هفت میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۶۳ تومان پرداخت کنند که ۷۰ درصد آن معادل پنج میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۶۴ تومان و ۳۰ درصد مابقی نیز برای تحویل واحد دو میلیون و ۳۴۵ هزار و ۲۹۸ تومان است.

قیمت تمام شده واحدهای دو خوابه با زیربنای مفید ۶۸.۹۹ متر ۱۲ میلیون و ۲۹۴هزار و ۵۸۹ تومان است که میزان ۷۰ درصد آورده متقاضیان ۸ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۱۲ تومان است. میزان باقیمانده ۳۰ درصد آورده متقاضیان در این واحدها ۳ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۷۳۶ تومان است.

همچنین قیمت تمام شده واحدهای ۶۹.۵۷ متری دو خوابه ۱۲ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۴۸۱ تومان، ۷۰ درصد آورده آن هشت میلیون و ۶۱۶ هزار و ۶۳۷ تومان و ۳۰ درصد مابقی آورده آن ۳ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۸۴۴ تومان است.

قیمت تمام شده واحدهای ۷۳.۶۶ متری دو خوابه شانزده میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. ۷۰ درصد آورده متقاضی در این واحدها یازده میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده و ۳۰ درصد مابقی چهار میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است.

قیمت تمام شده واحدهای ۷۳.۸۹ متری دو خوابه شانزده میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. ۷۰ درصد آورده متقاضی در این واحدها یازده میلیون و ۳۴۰ هزار تومان بوده و ۳۰ درصد مابقی چهار میلیون و ۸۶۰ هزار تومان است.

در واحدهای دو خوابه با متراژ ۷۴.۴۸ نیز قیمت تمام شده چهارده میلیون و ۹۲ هزار و ۸۵ تومان است که متقاضیان باید چهار میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۶۲ تومان(معادل ۳۰ درصد باقیمانده آورده) را برای تحویل واحد واریز کنند.

قیمت تمام شده واحدهای ۷۴.۸۱ متری دو خوابه معادل چهارده میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۷۳ تومان بوده که ۷۰ درصد سهم متقاضی و ۳۰ درصد مابقی به ترتیب نه میلیون و ۹۵۲ هزار و ۹۳۱ و چهار میلیون و ۲۶۵ هزار و ۵۴۱ تومان است.

قیمت تمام شده واحدهای ۷۶.۵۱ متری دو خوابه ۱۴ میلیون و ۸۳۰ هزارو ۶۴۱ تومان و ۷۰ درصد آورده متقاضی در آن ده میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۴۸ تومان است. متقاضی برای تکمیل و تحویل این واحدها باید چهار میلیون و ۴۴۹ هزار و ۱۹۲ تومان را به عنوان ۳۰ درصد مابقی آورده واریز کند.

قیمت تمام شده واحدهای دو خوابه با متراژ ۷۶.۹۵ معادل ۱۵ میلیون و ۴۱ هزار و ۳۵۷ تومان است. ده میلیون و ۵۲۸ هزار و ۹۵۰ تومان معادل ۷۰ درصد آورده متقاضی است و برای تکمیل و تحویل این واحد نیز باید چهار میلیون و ۵۱۲ هزارو ۴۰۷ تومان پرداخت شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر