|
|
کدخبر: ۱۷۲۴۸۷

با حکم آخوندی:

در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی محمد علی ایلخانی عضوهیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در این حکم خطاب به محمد علی ایلخانی تصریح کرده است: «نظر به استعفای جناب آقای مهندس اسماعیل تبادار از سمت مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور به علت بیماری که مورد قبول اینجانب قرار گرفته است و با توجه به مصوبه مورخ ۱۵ / ۲ / ۹۳ هیئت مدیره آن شرکت بدین وسیله تا تعیین مدیرعامل، سرپرستی شرکت مذکور به حضرتعالی واگذار می شود.»

گفتنی است: محمد علی ایلخانی عضوهیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور است.

ارسال نظر