|
|
کدخبر: ۱۷۲۷۳۵

خلیلی عراقی در همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی:

خبرگزاری تسنیم: عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: عمل به تعالیم و احکام اسلامی از جمله امر به معروف و نهی از منکر موجب کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم و به تبع آن افزایش سطح رفاه افراد جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، منصور خلیلی عراقی عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان " تلاملاتی در اخلاق اسلامی و آسیب شناسی جرم: رهیافت نظریه بازی ها " پرداخت.
وی با بیان اینکه در اسلام میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت، یک نسبت تعاملی وجود دارد، گفت: به بیانی وظایف افراد و دولت در جامعه اسلامی، مکمل هم می باشد و منفک از یکدیگر نیست.
عراقی با اشاره به اینکه شرع مقدس وظایفی را برای افراد در جامعه متصور است، خاطر نشان کرد: آنچه که مطلوب جامعه اسلامی است با تعامل فرد و دولت محقق می گردد.
عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در مقاله خود عکس العمل در مقابل جرم را یکی از وظایف یک فرد مسلمان دانست و با استفاده از ابزار نظریه بازی ها به مدل سازی و تبیین تبعات مقابله با جرم پرداخت.
وی نتایج مطالعه خود را این گونه بیان کرد: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که عمل به تعالیم و احکام اسلامی از جمله امر به معروف و نهی از منکر موجب کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم و به تبع آن افزایش سطح رفاه افراد جامعه می شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر