|
|
کدخبر: ۱۷۳۰۰۹

رئیس جمهوری واحد پلی اتیلن پتروشیمی ایلام را در حالی افتتاح رسمی کرده است که فاز اول این پتروشیمی(واحد اتیلن) تا دو سال آینده آماده راه اندازی نیست وعملا واحد پلی اتیلن این پتروشیمی به دلیل نداشتن خوراک با نصف ظرفیت اسمی فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع پتروشیمی ایلام شامگاه دیشب در حالی توسط دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری افتتاح شد که هنوز فاز اول آن(واحد تولید اتیلن و تامین کننده خوراک فاز دوم) تکمیل و راه اندازی نشده است که فاز دوم این طرح پتروشیمی(واحد تولید پلی اتیلن) مورد افتتاح رسمی قرار گرفته است.
مجتمع پتروشیمی ایلام از دو واحد تولید اتیلن و واحد تولید پلی اتیلن تشکیل شده است که قرار بود با بهره برداری از واحد اتیلن به عنوان فاز اول خوراک مورد نیاز فاز دوم این پتروشیمی یعنی واحد پلی اتیلن تامین شود.
با این وجود در شرایط فعلی ساخت فاز اول پتروشیمی ایلام یعنی واحد تولید اتیلن از حدود ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است و هنوز عملیات ساخت، نصب و راه اندازی نهایی آن به پایان نرسیده است.
جواد کمری مدیرعامل پتروشیمی ایلام در گفتگو با سایت رسمی وزارت نفت اسفند ماه سال ۹۲تاکید کرده بود: در صورت تامین منابع مالی ساخت فاز اول پتروشیمی ایلام یعنی واحد تولید اتیلن تا دو سال آینده در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
از اینرو واحد تولید پلی اتیلن پتروشیمی ایلام در حالی افتتاح رسمی شده است که واحد تامین کننده خوراک این واحد هنوز آماده بهره برداری نشده است.
عدم تکمیل ساخت و راه اندازی واحد اتیلن پتروشیمی ایلام موجب شده است که با وجود راه اندازی واحد تولید پلی اتیلن اما این واحد به دلیل کسری و کمبود شدید خوراک اتیلن با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی و طراحی شده خود محصول تولید کند.
کمبود خوراک واحد پلی اتیلن پتروشیمی ایلام با توجه به عدم راه اندازی واحد اتیلن این پتروشیمی و فاز دوم پتروشیمی کاویان(واحد دیگر تامین کننده خوراک خط اتیلن غرب در عسلویه) حتی انتقاد مدیرعامل این پتروشیمی غرب کشور را به همراه داشته است.
کمری مدیرعامل پتروشیمی ایلام در گفتگو با سیات رسمی وزارت نفت با تاکید بر اینکه واحد تولید پلی اتیلن از ظرفیت دریافت ساعتی بیش از ۴۰ تن خوراک برخوردار است، گفته است: به دلیل کمبود خوراک به جای ۴۰ تن ساعتی تنها ۲۲ تن خوراک به واحد پلی اتیلن پتروشیمی ایلام ارسال شده است.
از اینرو در شرایط فعلی به دلیل کمبود خوراک و عدم راه اندازی فاز اول پتروشیمی ایلام، این مجتمع پتروشیمیایی قادر به تولید تجاری محصولات(با ۷۵ تا ۸۰ درصد) ظرفیت اسمی نیست.

ارسال نظر