|
|
کدخبر: ۱۷۳۹۷۷

معاون وزیر نیرو در امور برق و انر‍ژی:

خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: روند خصوصی سازی نیروگاه ها برای واگذاری به بخش های غیردولتی تغییر می کند.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، هوشنگ فلاحتیان اظهار داشت: براساس قانون، بخش های تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شود اما آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، واگذاری نیروگاه ها به صورت رد دیون برای سایر دستگاه ها بوده است.

وی افزود: در گذشته نیروگاه ها به عنوان یک سخت افزار فروخته شده و بدهی های ناشی از مراحل احداثآن نیروگاه بر دوش وزارت نیرو باقی مانده است.
به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، از این پس نیروگاه ها پیش از واگذاری به شرکت تبدیل شده و تمام بدهی های ناشی از اوراق مشارکت و وام های دریافت شده برای ساخت نیروگاه ها به آن شرکت منتقل و سپس قیمت گذاری می شوند.
وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح بر واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی دارد، افزود: وزارت نیرو واگذاری بخش تولید را در دستورکار خود دارد اما شیوه خصوصی سازی نیروگاه ها تغییر می کند.
فلاحتیان خاطرنشان کرد: انتظار وزارت نیرو این است که پول حاصل از فروش نیروگاه ها برای پرداخت بدهی های وزارت نیرو و بهینه سازی بخش های تولید، توزیع و انتقال هزینه شود.

ارسال نظر