|
|
کدخبر: ۱۷۳۹۹۲

علاوه بر کنجاله سویا و روغن خوراکی؛

گمرک ایران طی بخشنامه ای به کلیه گمرکات کشور، صادرات گوشت قرمز، کنجاله سویا، روغن خوراکی و دام زنده سبک را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران طی بخشنامه ای به ناظرین گمرکات استانها اعلام کرد: پیرو بخشنامه ردیف ۳۰۱ مورخ ۱ / ۷ / ۹۲ و بخشنامه ردیف ۵۵۹ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۹۲ موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و یا عوارض صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۹۰۷/۲۱۰ / ۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و مجددا تاکید می گردد.

۱ - صادرات گوشت قرمز(۰۲۰۴،۰۲۰۲، ۰۲۰۱) و کنجاله سویا(۲۳۰۴۰۰۰۰) روغن خوراکی(۱۵۰۷،۱۵۰۸، ۱۵۱۱،۱۵۱۳، ۱۵۱۴،۱۵۱۵۱۱۰۰، ۱۵۱۵۱۹۰۰،۱۵۱۵۲۱۰۰، ۱۵۱۵۲۹۰۰و۱۵۱۲) دام سبک(۰۱۰۴) ممنوع می باشد.

۲ - کالاهای که در بخشنامه ردیف ۵۵۹ مورخ ۲۱/۱۲ / ۹۲ نامی از آنها عنوان نشده است صادرات آنها بر اساس ضوابظ بخشنامه های قبلی می باشد.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف ۵۱ مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۸۵ ۸۵ به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

تصویر بخشنامه گمرک درباره ممنوعیت های صادراتی جدید

ارسال نظر