|
|
کدخبر: ۱۷۴۰۱۱

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در گفت وگو با تسنیم:

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: رسانه ای کردن همه مسائل شورا و شهرداری به نفع طرفین نیست

مجتبی شاکری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، درباره موضوع طرح سوال از شهردار تهران با برجسته سازی استیضاح، اظهار داشت: بنده بر این باور هستم که طرح این مسئله از سوی عضو شورا با نیت خیر بوده اما می توان پیش از رسانه ای کردن موضوعاتی از این دست رایزنی و تعامل داخلی بین مدیریت شهری را فعال تر کرد.

وی ادامه داد: از ابتدای شورای چهارم بخشی از وقت جلسات روز یکشنبه به رتق و فتق برخی امور با تعامل مستقیم اختصاص یافته است و فهرست مسائلی که در این راستا به نتیجه مطلوب رسیده کم نیست. به عقیده بنده وقتی این امکان وجود دارد که بعضی مسائل بین هیئت رئیسه شورا و شهرداری حل شود نیازی نیست آنها را در رسانه ها طرح کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: شیوه رایزنی بین دولت و مجلس به این شکل است که هیئت رئیسه مجلس از وزیر مربوطه برای شرکت در داخل یک کمیسیون دعوت می کنند اما شیوه ای که بخواهیم موضوع را داخل رسانه ها مطرح کنیم به نفع شورای شهر و دستگاه اجرایی نیست.

انتهای پیام /

ارسال نظر