|
|
کدخبر: ۱۷۷۲۶۰

با وجود کاهش حجم بارش های کشور نسبت به متوسط درازمدت، پایتخت نشینان در مدت کمتر از ۲ ماه از آغاز سال، بیش از ۳ برابر ذخیره فعلی سد لار آب مصرف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با ۶ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته؛ حجم بارش های کشور به ۲۰۴ میلیمتر رسید که در مقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط درازمدت ۸ درصد کاهش یافته است.

در هفته گذشته به طور متوسط سه میلیمتر بارش در کشور رخ داده است. همچنین حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته ۶ درصد کاهش نشان می دهد.

بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۱۸ میلیمتر و دوره درازمدت ۴۳ ساله ۲۲۱ میلیمتر ثبت شده بود. براساس این گزارش، در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه هوشک سروان در سیستان و بلوچستان و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه مزینان در خراسان رضوی با ۷۰ درصد کاهش اختصاص داشته است.

علاوه بر وضعیت نامناسب بارندگی ها، میزان مصرف آب در تهران نیز همزمان با گرمتر شدن هوا ۷.۷ درصد افزایش یافته است. جمع مصرف آب تهران از آغاز امسال تاکنون به ۱۴۷ میلیون و ۲۰۱ هزار مترمکعب رسید.

آب مصرف شده توسط شهروندان تهرانی در کمتر از ۲ ماه از آغاز سال جاری به میزان ۳.۰۶ درصد ذخیره فعلی آب در سد لار بوده است.

ارسال نظر