|
|
کدخبر: ۱۷۷۵۴۴

تفاوت های طبیعی در جسم و روان زن و مرد، آن ها را مکمل یکدیگر قرار می دهد.

به گزارش گروه خانواده امید نیوز، هر زنی که مردش از او راضی باشد آن زن عزیز خداست، هر مردی هم که زنش از او رضا باشد آن مرد عزیز خداست،کمال زن و مرددر این است و بقیه اش دیگر حرف است. چنین زن و مردی را خدا از همه اعمالش راضی است. خوب رفتار کردن با زن هنر دین است. نمونه کامل یک زن و شوهر مومن علی(ع) و فاطمه(س) می باشد که یک روح و یک جان بودند در دو پیکر.

خدای متعال زن را ظریف قرارداده است. زن و مرد هرکدام یک مسئولیتی دارند. نمی توان گفت کدام یک مسئولیتش سنگین تر است. مسئولیت هر دو سنگین است. هر دو لازم است. روح زن چون لطیف تر است، به آرامش بیشتری احتیاج دارد. او نیاز به آسایش و تکیه کردن به یک جای مطمئن دارد. خدا زن و شوهر را این طور کنار هم قرار داده است.

نوع نگاه زن به مرد با نگاه مرد به زن به طور طبیعی مختلف است، باید هم مختلف باشد. مرد به زن یه صورت یک الگوی زیبایی، الگوی ظرافت و الگوی حساسیت نگاه می کند. او را لطیف می بیند. اسلام هم همین را تأکیید کرده که زن گل است. در این نگرش زن، یک موجودی است رقیق، مظهر زیبایی و لطافت و مرد به این چشم به او می نگرد.

مرد در چشم زن، مظهر اعتماد، نقطه اتکا و اعتماد است و محبت خودش را به او در این قالب ترسیم می کند. زن و مرد دو نقش جداگانه هستند و هر دو نقش لازم. زن وقتی به مرد نگاه می کند، با همان چشم محبت و عشق، او را در نقش یک تکیه گاه می بیند که می تواند از نیروهای جسمی و فکری او برای پیش برد کار زندگی استفاده کند؛ مثل یک موتور. مرد وقتی به زن نگاه می کند، به چشم مظهر انس و آرامش می نگرد که می تواند به انسان آرامش بدهد. اگر مرد نقطه اتکا در مسائل ظاهر زندگی است، زن هم به نوبه خود نقطه اتکا برای مسائل روحی و معنوی زندگی است.

مرد قوام است و زن ریحان

از حدیثکساء ادب صحبت کردن فرزندان و شوهر وهمسربا یکدیگر را بیآموزید. به همسر خود به نیت فاطمه زهرا خدمت کن. زن نیز با نیت خدمت به اهل بیت کار کند، زندگی اش شیرین می شود.

حق، یک منشأ طبیعی دارد. آن حقوقی برای زن و مرد وجود دارد، باید با طبیعت زن و مرد و به قواره و ساخت زن و مرد متکی باشد. آن هایی که با ادعای دفاع از حقوق زنان وارد می شوند، حقوق زن را نمی دانند. چون حق، یک امر انتزاعی نیست. حق یک منشأ طبیعی دارد.

زن باید ضرورت های مرد را درک کند و بر او فشار وارد نسازد. همه مردها دوست دارند زمانی که وارد خانه می شوند، خانه به آن ها آرامش و امنیت بدهد و احساس راحتی و آسودگی کنند. این وظیفه زن است. زن یک وظایفی دارد که عاقلانه باید آن وظایف را تشخیص دهد. از طرف مرد نیز باید ضرورت های زن درک شود، احساس او را بفمد و نسبت به حال او غافل نباشد.

زن و شوهر دو نفرند، دو شریک اند، دو رفیق اند، هر کدام از لحاظ فکری و روحی وسعی دارند. این دو باید با درک یکدیگر به آرامش و پیشرفت برسند. این دو ستون برافراشته ماندن خانه هستند.

ابتلائات و بلاها مایه رشدند زن بلاست. ان شاء الله هیچ خانه ای بدون بلا نباشد. این بلا برای مرد خیلی نافع است، هم برای جنبه طبیعی مرد نافع است و هم اگر ایمان و یگانگی باشد برای حقیقت او معرکه است.

ارسال نظر