|
|
کدخبر: ۱۸۲۳۲۴

در تصاویر زیر بازار شبانه ارز شامگاه سه شنبه در خیابان فردوسی تهران را می‌بینید.

خبرگزاری ایرنا: در تصاویر زیر بازار شبانه ارز شامگاه سه شنبه در خیابان فردوسی تهران را می‌بینید.

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

بازار شبانه ارز در میدان فردوسی

ارسال نظر