|
|
کدخبر: ۲۱۱۳۶

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران امروز مشخص شدند.

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هیئت رئیسه این کمیسیون را انتخاب کردند. بر این اساسعبدالمقیم ناصحی به عنوان رئیس،احمد حکیمی پور نایب رئیسوالهه راستگو به عنوان مخبر این کمیسیونانتخاب شدند.

هفته گذشته رؤسای کمیسیون های دیگر شورای شهر مشخص شد و در حال حاضر کمیسیون برنامه و بودجه هیئت رئیسه خود را اعلام نکرده است.

رئیسکمیسیون معماری و شهرسازیکه تنها ۳ عضو دارد امروز تعیین شد و این پست به محمد سالاری رسید. محمدمهدی تندگویان نیز به عنوان نایب رئیس انتخاب شد. عضو دیگر این کمیسیون مهدی چمران است که وی سالاری را برای این پست پیشنهاد داده بود.

ریاستکمیسیون عمران و حمل و نقلنیز که ۵ عضو دارد به احمد دنیامالی سپرده شد, اسماعیل دوستی نایب رئیس و ابوالفضل قناعتی به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شدند.

ریاستکمیسیون نظارت و حقوقیشورای شهر تهران نیز که ۴ عضو دارد به پرویز سروری رسید و در این بین عباس جدیدی به عنوان نایب رئیس و محسن پیرهادی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.

درکمیسیون سلامت و خدمات شهرینیز که ۴ عضو شورا در آن حضور دارند رحمت الله حافظی به عنوان رئیس، محمد حقانی به عنوان نایب رئیس و معصومه آباد نیز به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

ارسال نظر