|
|
کدخبر: ۳۳۹۵۷

صادق خبر داد:

مشاور ارشد رئیس جمهور با بیان اینکه بررسی نامه ها و درخواست های مردمی هم اکنون در ریاست جمهوری جریان دارد، گفت: معاونت ارتباطات مردمی هم اکنون فعال است و اقدامات لازم را در خصوص درخواست های مردم انجام می دهد.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، محمد رضا صادق در خصوص فعالیت های معاونت ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و این که آیا این معاونت در دولت یازدهم نیز همچون سابق به کار خود ادامه داده و نسبت به دریافت نامه های مردمی اقدام می کند یا خیر؟ اظهار کرد: اگر نامه یا درخواست مردمی به ریاست جمهوری برسد، حتماً بررسی های لازم در خصوص آن صورت می گیرد.
وی در عین حال افزود: در حال حاضر نامه ها و درخواست های مردمی به ریاست جمهوری می رسد و همکاران مربوطه در بخش های ذیربط ریاست جمهوری آن را بررسی می کنند.
مشاور ارشد رئیس جمهور تاکید کرد که پس از وصول درخواست ها و نامه های مردمی در صورتی که نیاز باشد، اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها انجام خواهد شد و البته این وظیفه همچنان بر عهده معاونت ارتباطات مردمی ریاست جمهوری قرار دارد.
به گزارش مهر، پس از نهادینه شدن رسم دریافت نامه های مردمی در سفرهای استانی توسط رئیس دولت نهم و دهم، مرکزی برای بررسی این نامه ها که حجم آن در سال پایانی عمر دولت دهم چند ۱۰ میلیون عنوان شده بود، تشکیل شد و به گفته مسئولان این مرکز، روزانه چندین هزار نامه توسط کارکنان این بخش مطالعه و پاسخ لازم برای رفع درخواست ها و مشکلات مردم داده می شد.
اگرچه با پایان یافتن عمر دولت مذکور و انجام نشدن سفرهای استانی حجم نامه های دریافتی این مرکز در معاونت ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بسیار کم تر از گذشته شده است، اما به نظر می رسد یکی از میراثبرجای مانده این دولت حجم انبوه نامه های بررسی نشده و نامه هایی که در این دوره به دست دولت می رسد، باشد که باید توسط مسئولان و کارکنان معاونت ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری بررسی و پاسخ های لازم به مردم ارائه شود.

ارسال نظر