|
|
کدخبر: ۳۹۳۸۱

در معاملات امروز بورس

۷ میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۹ میلیارد ریال امروز در بورس واگذار شد.

به گزارشامید، ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار سهم دولتی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال به صورت تدریجی در روزجاری در بورس به فروش رسید.

از این میزان سهام ۷ میلیون و ۲۲ هزار سهم به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال متعلق به بانک ملت و ۱۰۸ هزار سهم به ارزش ۳۲۸ میلیون ریال متعلق به بانک تجارت بود.

ارسال نظر