|
|
کدخبر: ۸۸۷۲۶

عرق کردن کف دست بیشتر ارثی است و از طریق وراثت و ژنتیک قابل انتقال می‌باشد.

به گزارشامید، عرق کردن کف دست بیشتر زمینه ژنتیکی دارد تا ناراحتی‌های جسمی و روحی، چرا که کف دست دارای بیشترین تعداد غدد است که تعریق آن بسته به وراثت کم یا زیاد می‌باشد.

البته شایان ذکر است؛ در این میان اضطراب و فشارهایعصبیروحی و روانی بسیار تأثیر دارد که در این صورت بهتر است مبتلایان برای درمان نزدیک مشاور یاروانشناسبروند.

ارسال نظر