|
|
کدخبر: ۹۴۵۶۲

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد نسل جدید حداکثر یک فرزند دارند، گفت: بررسیهای آماری نشان می دهد ۸۰ درصد نسل قدیم حداقل ۳ فرزند داشته اند.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، علی اکبر محزون به بررسی انجام شده اشاره کرد و افزود: در بررسی های آماری که انجام شده ۲۴۰ هزار و ۵۶۵ زن، در نسل جدید(متولدین ۵۰ به بعد) و ۱۹۷ هزار و ۵۶۷ زن نیز در نسل قبل(متولدین قبل از ۵۰) مورد بررسی قرار گرفته اند و این افراد زنانی هستند که حداکثر یک بار تجربه ازدواج را داشته اند.

وی در خصوص تعداد فرزندان متولدین ۱۳۵۰ به بعد و همچنین قبل از آن گفت: این دو نسل را به عنوان نسل جدید و قدیم در نظر گرفته ایم و طی فاصله زمانی بررسی های آماری را انجام داده ایم که به نتایج جالب و قابل توجهی دست یافته ایم. مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیتسازمان ثبت احوال، گفت: نتایج به دست آمده بسیار متفاوت از الگوی فرزندآوری در نتایج حاکی از آمار کل جامعه است که در گذشته اعلام شده بر همین اساس دو سرشماری سالهای ۸۵ و ۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند در سرشماری سال ۸۵،۲۶. ۵ درصد از نسل جدید بدون فرزند، ۳۱.۲ دارای یک فرزند و ۲۲.۸ دارای دو فرزند بوده اند.
محزون با اشاره به اینکه در سرشماری سال ۹۰ آمارها کمی متفاوت است، گفت: درنسلجدید تعداد افرادی که بدون فرزند بودند ۲۳.۵ درصد، تک فرزند ۳۱.۳ درصد و دو فرزند ۲۷.۲ درصد بوده است که نسبت به سرشماری سال ۸۵ متفاوت بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سرشماری سال ۹۰،۳۳. ۳ درصد کل جامعه حداکثر یک فرزند داشته اند که این آمار در نسل جدید ۵۴.۸ و در نسل قبل نیز ۷.۳ درصد بوده است که بسیار متفاوت و کمتر از نسل جدید است.

محزون در پاسخ به اینکه چه سهمی از جامعه حداکثر دو فرزنددارند، اظهار داشت: این آمار در کل جامعه ۵۴.۲ درصد، در نسل جدید ۸۲ درصد و نسل قدیم ۲۰.۴ درصد بوده است. مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال در خصوص افرادی که حداکثر ۳ فرزند داشته اند، نیز گفت: در کل جامعه این نسبت ۶۷.۳ درصد بوده این در حالی است که در نسل جدید ۹۲.۸ درصد و در نسل قبل نیز ۳۶.۴ درصد بوده است به طوری که ملاحظه می شود اختلاف زیادی میان این دو نسل وجود دارد. وی به تحلیل انجام شده در خصوص حداقل ۳ فرزندی در این دو نسل نیز اشاره کرد و گفت: ۴۵ درصد از کل جامعه حداقل ۳ فرزند داشته اند و این در نسل جدید ۱۷.۷ درصد و در نسل قدیم ۷۸.۳ درصد بوده است.

محزون با اشاره به اینکه ۳۱.۲ درصد کل جامعه حداقل ۴ فرزند داشته اند گفت: این آمار در نسل جدید ۷ درصد و در نسل قدیم ۶۲.۴ درصد بوده است بطوریکه می توان گفت بیش از ۶۰ درصد نسل قدیم حداقل ۴ فرزند داشته اند. به گفته وی، در نسل جدید ۲.۹ درصد و ۴۷.۴ درصد نیز در نسل قدیم حداقل ۵ فرزند داشته اند. و در کل جامعه نیز این آمار ۲۳ درصد بوده است بطوریکه می توان گفت نیمی از جامعه حداقل ۵ فرزند داشته اند.

مدیر کل دفتر اطلاعات، امار و جمعیت سازمان ثبت احوال اظهار داشت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد دلیل این تفاوت در تعداد فرزندان نسلهای قدیم و جدید، سبک زندگی و به تبع آن رفتار باروری نسلها بوده که برای مقایسه این دو نسل انتخاب شده اند.
وی گفت: دفتر آمار اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال همواره آماده دریافت نظرات کارشناسان خواهد بود بطوریکه پذیرای نقدهای شفاف و خارج از کلی گویی هستیم. محزون اظهارداشت: هدف و وظیفه سازمان ثبت احوال بیان واقعیتهای آماری است که با روشها و تکنیکهای آمارهای واقعی به دست می آید.

ارسال نظر