|
|
کدخبر: ۹۵۳۶۹

تغییر نام خانوادگی در دفاتر خدمات پیشخوان دولت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه دارد.

به گزارشامیدبه نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ خدمات پیشخوان دولت به شرح جدول زیر است:

نوع خدمت(سازمان ثبت احوال کشور)

قیمت(تومان)

تعویض کارت ملی

۶۰۰۰

کارت ملی المثنی

۶۰۰۰

ثبت وقایع ازدواج و طلاق

۸۵۰۰

شناسنامه المثنی

۸۵۰۰

تعویض شناسنامه

۸۵۰۰

تغییر نام خانوادگی

۸۵۰۰

درخواست کارت ملی اولیه

۶۰۰۰

درخواست هیات حل اختلاف

۸۵۰۰

صدور گواهی تجرد

۸۵۰۰

درخواست اجرای احکام دادگاه

۸۵۰۰

نوع خدمت(شرکت آب و فاضلاب)

قیمت(تومان)

خدمات حوادثآب و فاضلاب

۱۱۰۰

تفکیک و ادغام انشعاب

۵۳۰۰

انشعاب آب

۵۱۰۰

قطع و وصل انشعاب

۲۸۰۰

تعویض کنتور خراب

۲۳۰۰

بررسی ترکیدگی لوله آب

۲۸۰۰

درخواست واحدشماری

۵۲۰۰

صدور تسویه حساب آب بهاء

۲۰۰۰

درخواست اصلاح قبض آب مصرفی

۵۰۰

صدور قبض المثنی

۵۰۰

تغییر نام

۳۲۰۰

جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب

۱۷۰۰

نوع خدمت(شرکت گاز)

قیمت(تومان)

وصل جریان مشترکین بدهکار

۲۹۰۰

قطع جریان گاز به علت تخریب و نوسازی

۳۷۰۰

استعلام بدهی دفاتر اسناد رسمی

۸۰۰

قبض المثنی

۵۰۰

تغییر نام

۴۲۰۰

نوع خدمت(سازمان امور خدماتی)

قیمت(تومان)

مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی

۹۴۰۰

صدور صورت حساب مالیاتی

۶۳۰۰

ارسال نظر