|
|
کدخبر: ۹۶۲۲۴

جدیدترین قیمت انواع پراید و پژو ۲۰۶ را در جدول زیر بخوانید:

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو جدید. یورو ۴

۱۲,۷۵۰, ۰۰۰

۱۲,۳۴۲, ۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴. دوگانه سوز

۱۴,۷۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۹۲, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

سمندSE

۲۴,۲۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۷,۷۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۷, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۹,۶۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندEF۷یورو ۴

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۹۴۷, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز

۲۹,۸۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۸۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۵۷, ۰۰۰

سمند سورنELX

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۸,۱۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

ارسال نظر

پربیننده ترین