|
|
کدخبر: ۹۷۵۰۲

قیمت انواع چای در بازار را در جدول زیر بخوانید:

قیمت هربسته۵۰۰گرمی(تومان)

نوع چای

۱۴۹۹۰تومان

چای هندوستان ممتاز گلستان

۱۲۹۷۰تومان

چای صبحانه گلستان

۱۹۷۶۰تومان

چای ارل گری تویینگز

۱۵۴۲۰تومان

چای محمود سیاه

۱۵۴۲۰تومان

چای معطر محمود

۱۴۰۰۰تومان

چای گلچین

۱۷۰۰۰تومان

چای جهان

۲۶۰۰۰تومان

چای بامداد

۱۵۳۰۰تومان

چای محسن

۱۴۴۴۰تومان

چای شهرزاد

۱۴۵۸۲تومان

چای هل احمد

۱۴۵۸۲تومان

چای احمد نامبروان

ارسال نظر