|
|
کدخبر: ۹۹۷۳۵

گوشت گوسفندی راسته با استخوان کیلویی ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می رسد.

به گزارشامیدبه نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمتمرغ در میادین کیلویی ۶ هزار و ۲۷۰ تومان وگوشتگوساله راسته پاک کرده کیلویی ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می رسد.

سایر قیمت ها به شرح جدول زیر است:

نام محصول

قیمت هر کیلو(تومان)

گوشت گوسفندی راسته با استخوان

۲۵۳۰۰

گوشت گوسفندی ران پاک کرده با استخوان

۳۱۰۰۰

گوشت گوسفندی ماهیچه

۳۲۷۰۰

گوشت گوساله راسته پاک کرده

۳۰۹۰۰

گوشت گوساله ران پاک کرده

۲۸۳۰۰

گوشت گوساله سردست پاک کرده

۲۷۴۰۰

گوشت گوساله فیله پاک کرده

۴۲۰۰۰

گوشت گوساله قلوه گاه

۱۷۵۰۰

مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی

۶۲۷۰

مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده

۷۱۳۰

ساق بوقلمون با پوست

۱۳۷۰۰

فیله بوقلمون

۱۹۸۰۰

مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان

۱۹۳۰۰

بال بوقلمون

۶۲۰۰

گردن بدون پوست بوقلمون

۸۳۰۰

لاشه کامل بوقلمون

۹۳۰۰

ارسال نظر