|
|
کدخبر: ۱۰۴۵۴۴

مجله تایم تصویر زیر را به عنوان عکس جلد پرونده مربوط به ایران انتخاب کرده است. هفته نامه تایم آمریکا در شماره این هفته خود پرونده ای با موضوع آغاز زمان اجرای طرح «اقدام مشترک» در چارچوب توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و گروه ۱ + ۵ با عنوان «آغاز جدید در تهران» منتشر کرده است.


ارسال نظر