|
|
کدخبر: ۱۰۵۱۷۷

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در حال عکاسی در مسیر مونترو به ژنو برای ادامه گفت‌وگوهای موسوم به نشست ژنو ۲

ارسال نظر