|
|
کدخبر: ۱۰۵۹۲۳

به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می‎جویی، گاه اقبالی بزرگ است.

به گزارشامید،در مواقعی که با محبوب خویش مجادله می‎کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر.

۱ - به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ و دستاوردهای عظیم، به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.

۲ - وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.

۳ - این سه میم را از همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را
* مسؤولیت‎پذیری در برابر کارهایی که کرده‎ای

۴ - به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می‎جویی، گاه اقبالی بزرگ است.

۵ - اگر می‎خواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

۶ - به خاطر یک مشاجره‎ی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.

۷ - وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده‎ای، گام‎هایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.

۸ - بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.

۹ - چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش‎های خود را به‎سادگی در برابر آنها فرومگذار.

۱۰ - به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.

۱۱ - شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش‎تر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

۱۲ - زیرساخت زندگی شما، وجودجوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.

۱۳ - در مواقعی که با محبوب خویش مجادله می‎کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر.

۱۴ - دانش خود را با دیگران درمیان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.

۱۵ - با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.

۱۶ - سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته‎ای.

۱۷ - بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شمابه هم سبقت گیرد.

۱۸ - وقتی می‌خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده‎ای که چنین موفقیتی را به دست آورده‎ای.

۱۹ - در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.

ارسال نظر