|
|
کدخبر: ۱۲۴۶۹۶

محققان دانشگاه نیویورک دریافتند: تماس با دود در دوره‌ی پره ناتال با کری در نوجوانی همراه است و این حدس را پیش می‌آورد که تماس با دود سیگار در رحم سبب صدمه دیدن دستگاه شنوایی می‌شود.

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، تماس با دود از طریق همجواری، یک مشکل بهداشت عامه است و تماس با دود سیگار در رحم تا دوران بزرگسالی با انواع متفاوت مشکلات بهداشتی همراه است.

محققان داده‌های ۹۶۴ نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله را از سنجش بررسی سلامت و تغذیه‌ی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ به دست آوردند تا مشخص شود آیا تماس با دود سیگار در دوره‌ی پره‌ناتال با از دست دادن حسی عصبی شنوایی در دوره‌ی نوجوانی همراه است.

در قریب به ۱۶ درصد از ۹۶۴ نوجوان، والدین تماس پره‌ناتال با دود را تأیید کردند. تماس پره‌ناتال با دود با بالاتر رفتن آستانه‌ی شنوایی تن خالص و افزایش سه برابر کری یک طرفه با فرکانس پایین همراه بود.

به گفته محققان گستره‌ی واقعی از دست دادن شنوایی همراه با تماس پره‌ناتال با دود در این بررسی به نظر ضعیف می‌آید. اختلاف اساسی در آستانه‌ی شنوایی تن خالص میان نوجوانان تماس یافته و تماس نیافته کمتر از ۳ دسی‌بل است و بسیاری از موارد از دست دادن شنوایی خفیف است.

محققان می‌گویند: قریب سه برابر افزایش نسبت خام از دست دادن یک طرفه‌ی شنوایی در نوجوانی که در دوره‌ی پره‌ناتال با دود تماس داشته‌اند، از علل بسیار نگران ‌کننده است.

نتیجه این پژوهش در نشریه‌ JAMA به چاپ رسیده است.

ارسال نظر