|
|
کدخبر: ۱۶۹۱۹۱

دانشمندان به راز چگونگی منجمدشدن مغز به هنگام رویارویی با ترس پی بردند.

به گزارشافکارنیوز، ترس می تواند واکنش جنگیدن یا فرارکردن را در افراد ایجاد کند، ضربان قلب را افزایش دهد، حس ها را تیز کند و دسترسی به مقادیر بالای انرژی برای کنارآمدن با خطرات به منظور بقا را ارائه دهد. در زمان هایی، این خطر به اندازه ای شدید است که موجب ایجاد واکنش انجمادی می شود.

هم اکنون دانشمندان علوم اعصاب دریافته اند چگونه مغز مدارهای بقایش را با نخاع مرتبط می کند و موجب انجماد بدن در مواجهه با خطر می شود. این کشف به طراحی درمان های کارآمد برای اختلال های عاطفی مانند اضطراب و ترس های شدید کمک می کند.

محققان می دانند که خاطرات در ساختار کوچکی در مغز به نام آمیگدال ذخیره می شوند. هر نوع رویداد آزاردهنده عصب ها را در بخش های جانبی و سپس مرکزی آمیگدال فعال می کند؛ این سیگنال ها سپس با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و از گروهی از عصب ها به گروه دیگر می روند. از آنجا آن ها به عصب های ساقه مغز یعنی مرکز عملیات برای واکنش به ترس منتقل می شوند.

محققان بر این باورند مولفه ای موسوم به(periaqueductal gray(PAG می تواند پاسخ هایی مانند منجمد شدن، ضربان قلب بالا، افزایش فشار خون و تمایل به فرار یا مبارزه را ایجاد کند.

دانشمندان دانشگاه بریستول گذرگاه مغزی را کشف کرده اند که به PAG و بخشی از مخچه موسوم به pyramis می رود. مخچه بخشی از مغز است که عواطف را کنترل می کند. بر اساس این مطالعه، pyramis در تولید رفتار انجمادی به هنگام رویارویی با خطر دخیل است.

این تحقیق مفهوم نوینی را معرفی می کند که بر اساس آن، مخچه هدفی مهم برای استراتژی های درمانی جهت مدیریت کردن وضعیت های عاطفی مانند اختلالات ترس است.

ارسال نظر