|
|
کدخبر: ۱۷۵۴۸۶
دکمه های کیبورد وظایفی را برعهده دارند که به معرفی آنها می پردازیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در اینجا می خواهیم به معرفی وظایف برخی از کلیدهای صفحه کلید بپردازیم.

لغو عملیات در حال اجرا: ESC

راهنما: F۱

جستجو: F۳

بازکردن لیست پایین رونده Address bar: F۴

به روز آوری Refresh: F۵

مثل کلید Tab بین اجزای پنجره جاری پرش می کند: F۶

پرش به منوهای اصلی یک پنجره File, Edit، …): F۱۰)

پنجره جاری را تمام صفحه می کند: F۱۱

در مرورگر IE صفحه را به پایین می برد: Space

در ویندوز به یک مرحله قبل می رود(مثل Up) و در مرورگر IE معادل Back است: Back space

رفتن به اول خط در ویرایش متن و به اول صفحه در مرورگرها: Home

رفتن به آخر خط در ویرایش متن و به آخر صفحه در مرورگرها: End

ارسال نظر