|
|
کدخبر: ۱۷۸۷۳۴

ویدئویی از پارکور کاری حرفه ای که از شهرهای آسیا تا کوه های آلپ می رود و هنر خود را به نمایش می گذارد.

به گزارش امیدنیوز ویدئویی از پارکور کاری حرفه ای که از شهرهای آسیا تا کوه های آلپ می رود و هنر خود را به نمایش می گذارد.

این حرکات را در این ویدئو ببینید.

ارسال نظر