|
|
کدخبر: ۱۷۹۰۸۲

در بررسی های انجام شده، مشخص شد والدینی که با هدف تنبیه کودک، به خشونت‌های فیزیکی و کلامی متوسل می‌شوند، او را به سوی انجام رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی هدایت کرده و باعثمی‌شوند موفقیت تحصیلی کمتری داشته باشند.

به گزارش سرویس روانشناسی امید نیوز، در بررسی های انجام شده، مشخص شد والدینی که با هدف تنبیه کودک، به خشونت‌های فیزیکی و کلامی متوسل می‌شوند، او را به سوی انجام رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی هدایت کرده و باعثمی‌شوند موفقیت تحصیلی کمتری داشته باشند. مدیکال نیوز تودی در این مورد می نویسد: متخصصان خانواده و تربیت فرزند در آمریکا بر این موضوع تاکید دارند که خشونت‌های فیزیکی و لفظی با هدف تنبیه کودک تاثیر منفی بر روند تحصیلی او دارد. مطالعات انجام شده بر روی بیش از ۱۰۰۰ دانش آموز نشان داد کودکانی که در معرض روش‌های تربیتی خشن قرار می گیرند، بیشتر مستعد بروز رفتارهای منفی در دوران نوجوانی هستند که با کاهش سطح موفقیت‌های تحصیلی تا سن ۲۱ سالگی همراه است. راچل اف هنتگس مسئول ارشد این پژوهش از دپارتمان روانشناسی دانشگاه پیتسبورگ آمریکا در این خصوص می گوید: این اولین مطالعه‌ای نیست که نشان دهنده تاثیرات منفی روش‌های تربیتی خشن همچون داد زدن، آسیب رساندن و تنبیه جسمی روی رفتارهای روان شناختی افراد است. به طور مثال مطالعه انجام گرفته در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد روش‌های تربیتی خشن با افزایش خطر بروز مشکلات احساسی و رفتاری در کودک مرتبط است. همچنین نتیجه بررسی دیگر حاکی از آن است که روش‌های تربیتی خشن به افت قدرت یادگیری و کاهش سطح عملکرد آکادمیک منجر می‌شود. در این مطالعه هنتگس و تیم پژوهشی اش به رفتارهایی تاکید کردند که ممکن است به کاهش موفقیت تحصیلی میان افرادی که در دوره کودکی با روش‌های تربیتی خشن روبرو بوده، منجر شود. پژوهشگران دریافتند افرادی که تحت روش‌های تربیتی خشن بودند بیشتر مستعد انجام رفتارهای پرخطر هستند و این رفتارها شامل رفتارهای پرخطر جنسی، آسیب رساندن به دیگران، سرقت و … می‌شود.

ارسال نظر