|
|
کدخبر: ۸۶۲۰۳

واقعیت این است که کسانی که حدود ۶ هزار سال پیش چرخ را اختراع کردند، دلیل اصلی تقسیم دایره به ۳۶۰ درجه هستند. بابلی ها که یکی از تمدن های باستانی حوزه میان رودان بودند از سیستم عددی د ر مبنای ۶۰ استفاده می کردند.

به گزارشامیدبه نقل از برترینها، واقعیت این است که کسانی که حدود ۶ هزار سال پیش چرخ را اختراع کردند، دلیل اصلی تقسیم دایره به ۳۶۰ درجه هستند. بابلی ها که یکی از تمدن های باستانی حوزه میان رودان بودند از سیستم عددی د ر مبنای ۶۰ استفاده می کردند. ۶۰ عددی مفید و به راحتی تقسیم پذیر بود؛ به همین دلیل برای هر دو هدف ریاضیات و مبادلات بازرگانی ایده آل به شمار می رفت. مصریان باستان پس از آنکه سیستم عددی مبنای ۶۰ بابلی ها را اقتباس کردند از این عدد استفاده کردند تا دایره را به ۳۶۰ درجه تقسیم کنند. دایره ای با ۳۶۰ درجه خیلی خوب کار می کرد.


مصریان باستان عاشق مثلثکامل(مثلثمتساوی الاضلاع) بودند و شش عدد از این مثلثها دقیقا درون دایره جای می گرفت؛ به همین دلیل، شش برش مثلثی ۶۰ درجه ای، تقسیم دایره را به ۳۶۰ درجه کاملا منطقی جلوه می داد. مصریان باستان که نماد درجه از اختراعات آنان است، همچنین نخستین تقویم تاریخ را بر مبنای ۳۶۰ روز ارائه کردند؛ تقویمی که تنها ۵.۲۵ روز خطا داشت. دایره ۳۶۰ درجه ای حتی اثر خود را روی زمان هم گذاشته است. وقتی برای نخستین بار زمان را با استفاده از ابزاری دایره ای اندازه گرفتند، ساده ترین راه این بود که واحدهای کوچکتر آن را نیز بر همین مبنا جلو ببرند؛ یعنی یک ساعت را به ۶۰ دقیقه و یک دقیقه را به ۶۰ ثانیه تقسیم کنند.

ارسال نظر