|
|
کدخبر: ۹۵۶۳۳

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، نوزادان پیش از یادگیری مهارت‌های زبانی یا سایر اطلاعات در خصوص ساختارهای اجتماعی، قادر به تمایز قائل شدن بین دوست و دشمن با توجه به نوع رفتار هر فرد هستند.

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، محققان دانشگاه شیکاگو در این مطالعه ۶۴ نوزاد ۹ ماهه را به گروه‌های تصادفی تقسیم کرده و فیلم ویدئویی از دو فرد بزرگسال را به آنها نشان دادند.

در فیلم اول دو فرد بزرگسال در حال صرف غذا بوده و واکنش‌های منفی یا مثبتی نسبت به هر غذا از خود بروز می‌دادند که این واکنش در برخی موارد یکسان و گاهی متفاوت بود.

برای بررسی این نکته که آیا نوزادان قادر به برقراری ارتباط بین واکنش نسبت به غذا با ارتباطات اجتماعی هستند، فیلم دیگری نشان داده شد که همان دو بزرگسال را با واکنش‌های مثبت و منفی نسبت به یکدیگر نشان می‌داد.

واکنش مثبت شامل لبخند زدن و سلام کردن به یکدیگر و واکنش منفی شامل پشت کردن به یکدیگر و ایجاد صداهای خشن و غیر دوستانه بود.

محققان مدت زمان خیره شدن نوزادان به صفحه نمایش را در زمان مشاهده هر فیلم ویدئویی ثبت کردند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، نوزادان قادر به برقراری ارتباط بین نشانه‌های اجتماعی مرتبط با واکنش مثبت نسبت به غذا با نوع رفتار فرد هستند؛ یعنی اگر دو فرد در خصوص یک غذا نظر مثبتی دارند، باید نسبت به یکدیگر نیز رفتار دوستانه‌ای بروز دهند و بالعکس.

پروفسور «آماندا وودوارد» از محققان دانشگاه شیکاگو تأکید می‌کند: زمانی که نوزاد یک رفتار غیرمنتظره را مشاهده می‌کند، مدت زمان بیشتری به صفحه نمایش خیره می‌شود؛ بطور مثال برای نوزادان گیج‌کننده بود که چرا زمانی که هر دو فرد یک غذا را دوست دارند، رفتار غیر دوستانه‌ای از خود بروز می‌دهند.

این مطالعه پنجره جدیدی به سوی نخستین درک انسان از دنیای اجتماعی اطراف گشوده و نشان می‌دهد حتی نوزادان از توانایی شناختی برخوردار هستند که به آنها در تشخیص دوست از دشمن کمک می‌کند.

نتایج این مطالعه بصورت آنلاین در مجله Experimental Psychology منتشر شده است.

ارسال نظر

پربیننده ترین