|
|
کدخبر: ۱۸۰۷۳۷

در یک گزارش رسمی اعلام شد؛

مرکز آمار ایران در یک گزارش رسمی اعلام کرد که جمعیت ایران تا سال 1430 حداکثر به 101 میلیون نفر خواهد رسید.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت ایران تا سال ١٤٣٠، با محتمل ترین سناریو، به بیش از ١٠١ میلیون نفر خواهد رسید.

این گزارش جمعیت کشور را در چهار سناریوی فرض باروری پیش‌­بینی کرده که براساس این چهار سناریو، انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال ١٤٣٠ در کمترین سطح به ۹۵.۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲.۵ میلیون نفر برسد.

با توجه به اهمیت بررسی تغییرات جمعیتی کشور از نظر تعداد و ساختار جمعیت در سطوح مختلف جغرافیایی، مرکز آمار ایران نسبت به پیش‌بینی جمعیت کشور تا سال ١٤٣٠ بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ١٣٩٥ و نیز مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون نتایج مذکور اقدام کرده که این گزارش پس از ارائه در بیست و یکمین جلسه کمیته آمارهای بخشی جمعیت، با حضور متخصصان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نهایی گردید.

برای انجام این پیش‌­بینی از روش «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» بهره گرفته شده است. در این روش که متداولترین روش پیش­ بینی جمعیت است، از عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.

این گزارش جمعیت کشور را در چهار سناریوی فرض باروری پیش ­بینی نموده که براساس این چهار سناریو، انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال ١٤٣٠ در کمترین سطح به ۹۵.۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲.۵ میلیون نفر برسد.

با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، محتمل ­ترین سناریو، کاهش تدریجی نرخ باروری و رقم ۱۰۱.۳ میلیون نفر جمعیت در سال ١٤٣٠ است.

به این ترتیب، جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ٣٥ سال آینده ادامه داده و انتظار می ‌رود در سال ١٤٣٠ شمسی جمعیت ایران به حدود ۱.۳ برابر جمعیت سرشماری شده در سال ١٣٩٥ برسد.

همچنین، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در هر چهار سناریو، روندی کاهشی خواهد داشت و در هر چهار حالت، در دهه­های آتی به رقم کمتر از یک درصد خواهد رسید.

نتایج این پیش‌بینی برای کل کشور در جدول شماره ١ فایل پیوست به همراه سایر جداول این خبر قابل مشاهده است.

 

ارسال نظر