|
|
کدخبر: ۱۸۱۰۹۹

مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خردادماه جاری است.

محمدرضا محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مودیان باید از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir برای این مهم اقدام کنند.
وی اظهار داشت: مودیان می توانند برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات خود بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی، اظهارنامه الکترونیکی را از این سامانه دریافت کنند.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان افزود: پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، شماره رهگیری به صورت خودکار صادر می شود لذا ارائه رونوشت کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی ضروری نیست.
وی گفت: در نهایت، کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه محسوب می شود.
 

ارسال نظر