|
|
کدخبر: ۱۴۷۸۰۰

خبرگزاری تسنیم: شورای نگهبان نظرش را در مورد اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد.

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) مصوب جلسه مورخ بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۱ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

واژه های «پارکینگ» در بند(و) ماده ۱، «فاینانس» در بند ۱۱ ماده ۱۵ و «پرسنلی» در ماده ۲۸، از حیثعدم ذکر معادل فارسی آن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱ - در مواد ۱۷،۲۶ و ۳۰، باید شرایط تعهد، وثاقت و امانت داری برای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس ذکر گردد.

۲ - در ماده ۱۴، با توجه به رسمیت جلسات مجامع عمومی و فوق العاده و حضور اکثریت اعضا و همچنین با توجه به تعداد نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت(سه نفر)، حکم به تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء و تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده با دوسوم آراء موافق اعضای حاضر نیازمند اصلاح عبارتی است.

۳ - در بند ۲ ماده ۲۳، باید قید با رعایت قوانین و مقررات ذکر گردد.

همچنین متن کامل مصوبه هیئت وزیران که در جلسه ۲۰ آذر امسال به تصویب رسیده است را می توانید دراینجابخوانید

انتهای پیام /

ارسال نظر