|
|
کدخبر: ۱۵۱۱۱۷

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب:

خبرگزاری تسنیم: دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: موج بیداری اسلامی در دنیا درحال تغییر تقشه سیاسی جهان بوده و هیبت پوشالی ابرقدرتها را شکسته که همین امر سبب افراطی گری دشمنان در برابر حرکت عظیم بیداری اسلامی شده است.

آیت الله محسن اراکی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم دراراک، با اشاره به گسترش موج بیداری اسلامی در دنیا اظهار کرد: به طور قطع موج بیداری اسلامی موج غالب است و انچه از حرکتهای افراطی می بینیم عکس العمل افراطیون و دشمنان در برابر موج بزرگ و دشمن شکن بیداری اسلامی است.

وی افزود: موج بیداری اسلامی حرکتی قوی و نیرومند است که این موج بیداری اسلامی را نمی توان باهیچ حرکتی متوقف و راه آنرا سد کرد.

آیت الله اراکی تصریح کرد: البته دشمنان تلاش می کنند حرکت بیداری اسلامی را کند یا زمین گیرکنند اما هیچگاه موفق نشده و موج بیداری اسلامی خاموش نمی شود چراکه بیداری اسلامی ثمره اسلام ناب محمدی(ص) خواهی امت متفکر و اندیشمند اسلامی است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به همه گیر شدن بیداری اسلامی در دنیا گفت: معتقدیم در کشورهای مختلف عربی مصر، عراق و به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این بیداری اسلامی رشد می کند و در یکی - دو دهه دیگر شاهد تغییرات اساسی در نقشه سیاسی منطقه و دنیا هستیم.

آیت الله اراکی با اشاره به آشوب آفرینی دشمن در کشورهای اسلامی به ویژه سوریه و لبنان تصریح کرد: مثلثامریکا، اسرائیل و حکومت های ارتجاعی عرب منطقه همه برنامه ها را برای آشوب آفرینی در کشورهای اسلامی سوریه و لبنان با استفاده از همه توانشان دنبال می کنند و باید گفت آمریکا و همپیمانانش اتحاد امت اسلام را نشانه گرفته چراکه اینها موجودیت خود را در خطر می بینند.

وی افزود: این مثلثشوم آمریکا و متحدانش با پول، قدرت، رسانه و تسلیحات در اختیار خود تلاش می کنند در برابر موج اسلام خواهی بیداری اسلامی بایستد و هرچند تاحدی می توانند در برابراین موج بیداری اسلامی و اتحاد جهان اسلام ایستادگی کنند اما به طور قطع شکست نصیب آنها می شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به برخی تفاسیر درباره اظهارنظرهای دولت آمریکا درباره عربستان و رد هرگونه شائبه ای درباره اختلاف میان آمریکا و عربستان سعودی گفت: هیچ شکافی بین آل سعود و امریکا نیست و باید گفت از قبل، تقسیم کار و نقشی بین این دو کشور انجام شده و این دوکشوربطور کامل هماهنگ، برنامه ریزی و عمل می کنند.

وی تصریح کرد: امریکا به دنبال گستراندن چتر نفوذ خود در منطقه به شکل و صورتی است تا بتواند بصورت حداکثر ممکن بر کشورهای منطقه شود و برای اینکه این چتر نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد ناگزیر از بازی های سیاسی و موضع گیری و اظهارنظرهای سیاسی و ساختگی است.

آیت الله اراکی افزود: برخی افراد که مسائل پشت پرده آگاهی چندانی ندارند، گمان می کنند شکافی بین این دولتهاست که باید فراموش نکرد که به طور قطع عربستان هیچ کاری را بدون هماهنگی با امریکا انجام نداده و نمی دهد.

انتهای پیام /

ارسال نظر