|
|
کدخبر: ۱۶۰۶۳۸

غریبی در گفت وگو با فارس:

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مصادره ساختمان علوی ایران از سوی آمریکا، گفت: قبل از اینکه نگران مصادره اموال باشیم باید نگران مصادره شدن فکر، اندیشه و هویت برخی خواص داخلی از سوی آمریکایی ها باشیم.

وحید غریبی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاهخبرگزاری فارس، با اشاره به رفتار متناقض آمریکا در آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران از یک سو و مصادره ساختمان علوی ایران در آمریکا از سوی دیگر، گفت: در مواجهه با فطرت استکباری شیطان بزرگ باید تامل بسیار زیادی کرد نه مذاکره.

وی با بیان اینکه باید همواره از خوی نیرنگ گونه آمریکایی هراسید و از آنان دوری جست، اظهار داشت: کسانی که چند ماهی است به بهانه حفظ منافع ملی طرح رابطه و مذاکره با امریکا را بطور مداوم ارائه می دهند در حال حاضر شاهد این هستند که آمریکایی ها مداوم ما را تهدید می کنند.

غریبی ادامه داد: نماینده معرفی شده ایران ر سازمان ملل را به کشورشان راه نمی دهند و الان هم که براحتی اموال ما را مصادره می کنند شاید هم محور ادامه مذاکرات آتی، دادن امتیازات بیشتر برای پس گرفتن همین اموال مصادره شده اخیر است و بعد از هدر دادن وقت و فرصت های کشور، باید جشن گرفت که اموال را از آمریکایی ها گرفتیم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: قبل از اینکه نگران مصادره اموال باشیم باید نگران مصادره شدن فکر، اندیشه و هویت برخی خواص داخلی توسط آمریکایی ها باشیم و همین عده باید جوابگو وقایع اخیر باشند که وقت، انرژی و فرصت های فراوانی از کشور را صرف موضوعاتی می کنند که پایانش به غارتگری، سلطه جویی و حیله گری آمریکایی ها ختم می شود.

به گفته غریبی، ترویج فرهنگ اعتماد به آمریکایی ها نتیجه ای جز حسرت و زیان در کشور نخواهد داشت که اقدامات اخیر آمریکا از جمله زیان های وارد شده به کشور است.

انتهای پیام /

ارسال نظر