|
|
کدخبر: ۱۷۳۰۲۴

کتاب " اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران " نوشته حسین دری نوگورانی(عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)) و اصغر صالح اصفهانی(عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی) منتشر و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد.

به گزارشخبرگزاری فارس، کتاب " اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران ": تحلیل مبنایی و برخی اصول راهنمای کاربردی " نوشته حسین دری نوگورانی(عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)) و اصغر صالح اصفهانی(عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی) از سوی اداره اقتصادی معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح در اسفند سال ۱۳۹۲ منتشر شد.

کتاب یاد شده که در اصل، حاصل کاری تحقیقی در سال ۱۳۹۱ می باشد اگرچه مدت کوتاهی پیش از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به بازار کتاب عرضه شده است، کاملاً با سیاست های ابلاغی و آنچه در بیانات مقام معظم رهبری - مدظله العالی - در تبیین اقتصاد مقاومتی تصریح گردیده است، هماهنگی دارد و به عنوان نگرش مبنایی، این نظام اقتصادر را ارائه نموده است. البته برخی رهنمودها پس از پایان مجال تحقیق، با فرصت به دست آمده، در متن کتاب گنجانیده شده اند.

کتاب " اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران " در پنج بخش و یازده فصل با دو پیوست در ۳۶۶ صفحه به چاپ رسیده است که دو بخش اول و دوم، بیشتر جنبه مبنایی و بخش های بعدی بیشتر جنبه تجربی تاریخی و نگرشی دارند.

در بخش پایانی نیز برخی اصول راهنمای کاربردی برای راه کاریابی تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده اند. در بخش اول به مبانی نظری اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فرهنگ اسلامی بدون احتصاص به کشوری خاص پرداخته شده، و در بخش دوم، آنچه در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر درباره اقتصاد مقاومتی ارائه شده است به طور مبنایی و همچنین جنبه بومی و بعضاً اختصاصی با توجه به کشور جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.

بخش سوم، به گزارش برخی دیدگاه های داخلی و خارجی درباره اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی پرداخته است.

با توجه به آنچه در دو بخش مبنایی اول و دوم مرور شده است، تطبیق این دیدگاه ها و محک زدن صحت و تناسب آنها با وضعیت جمهوری اسلامی ایران، تا حدی امکان پدیر خواهد بود.

نگرشی تاریخی به تجربه مقاومت اقتصادی در برخی کشورها در بخش چهارم ارائه شده است تا زمینه علمی برای پیوند دادن بین مباحثنظری و تجربه تاریخی برخی کشورها فراهم شود.

بخش پنجم به عنوان بخش پایانی نیز به ارائه برخی اصول راهنمای اساسی و برخی راه کارها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.

کتاب مزبور در غرفه دانشگاه امام حسین(ع) نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه خواهد شد.

انتهای پیام / ک

ارسال نظر