|
|
کدخبر: ۱۸۴۰۵۲

سید احمد علوی عضو شورای شهر تهران گفت:

از سال ۹۷ که هیات وزیران، تعیین مصادیق رشته های تحصیلی برای تصدی سمت شهرداری را در به عهده وزیر کشور گذاشت تا به امروز در سه مقطع زمانی سه اصلاح و رفع نقص صورت گرفته است. 

خرداد ۹۸ رشته های حقوق، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت و... اضافه و در آ ذر ۹۸ رشته های کشاورزی، آمار، گرایش های برق و در نهایت در تیر ۱۴۰۰ علوم کامپیوتر اضافه شده است.

در انتخاب زاکانی، قانون مجلس، آیین نامه هیات وزیران و بخشنامه وزیر کشور تغییر نمی کند،صرفا مانند سه مورد گذشته در سال های قبل نواقص با صدور بخشنامه چهارم رفع می شود. 

علوی تصریح کرد: معاون وزیر کشور اختیار دارد مانند سه بخشنامه قبلی، نواقص را با صدور بخشنامه چهارم رفع کند.این رفع نقص نه رانت است و نه اختصاص به فرد خاصی دارد و امکان دارد برای شهرداران آینده نیز این رفع نقص انجام شود.

وی گفت: چطور می شود شهرداری که هزاران برابر از دولت در اجرا کوچکتر است نسبت به مدرک ایشان مشکل داشته باشد، این نشان از کمی و کاستی در خصوص مقررات تصدی سمت شهرداری است و حتما باید اصلاح و این نقص مرتفع شود.

 

 

 

ارسال نظر